|

The Third Eye – העין השלישית - חולצות


העין השלישית מעצבת אופנה מנצחת המותאמת לקהל הישראלי ומשלבת בין היתרונות של האופנה המערבית והמזרחית.
פרטי הקולקציה נוחים, קלילים ועכשוויים, מעוצבים בישראל וחלקם הגדול אף מיוצרים בישראל. הבגדים מעוצבים על ידי מעצבי אופנה ישראלים מהשורה הראשונה, תוך שילוב של פשטות, זרימה וצבעוניות עם האיכות והמקצועיות הישראלית.
133  149 ₪
מידות: 1, 2
133  149 ₪
מידות: 1, 2
133  149 ₪
מידות: 1, 2
124  139 ₪
מידות: 2, 3
124  139 ₪
מידות: 1, 2, 3
117  129 ₪
מידות: 1, 2
117  129 ₪
מידות: 1, 2
117  119 ₪
מידות: 2
פריט אחרון
115  129 ₪
מידות: 1, 2
115  129 ₪
מידות: 1, 2
115  129 ₪
מידות: 1, 2, 3
106  119 ₪
מידות: 1, 2, 3
106  119 ₪
מידות: 1, 2, 3
79  89 ₪
מידות: 1
79  89 ₪
מידות: 3
79  89 ₪
מידות: 2, 3
79  149 ₪
מידות: 1, 2, 3
79  149 ₪
מידות: 1
79  119 ₪
מידות: OS
70  79 ₪
מידות: 1, 2, 3
70  79 ₪
מידות: 1, 2, 3
70  79 ₪
מידות: 1, 2, 3
69  119 ₪
מידות: 1, 2
69  119 ₪
מידות: 1, 2
69  119 ₪
מידות: 1, 2
61  69 ₪
מידות: 4, 1, 2, 3
61  69 ₪
מידות: 4, 1, 3
59  79 ₪
מידות: 1, 2
59  99 ₪
מידות: 2
59  99 ₪
מידות: 2, 3
59  99 ₪
מידות: 1, 2, 3
59  119 ₪
מידות: 2, 3
59  119 ₪
מידות: 2, 3
59  99 ₪
מידות: 1, 2
59  99 ₪
מידות: 1, 2
59  99 ₪
מידות: 1, 2
59  99 ₪
מידות: 1
59  119 ₪
מידות: OS
59  119 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
59  79 ₪
מידות: 1, 2
59  119 ₪
מידות: 2
פריט אחרון
59  119 ₪
מידות: 2
59  79 ₪
מידות: 2, 3
59  119 ₪
מידות: 2
59  119 ₪
מידות: 1
פריט אחרון
39  99 ₪
מידות: 3
39 
מידות: 1, 2, 3
39 
מידות: 1, 2, 3
39 
מידות: 1, 2, 3
39 
מידות: 4, 1, 2, 3
39 
מידות: 2
39 
מידות: 1, 2, 3
39 
מידות: 1
פריט אחרון
39  99 ₪
מידות: 1, 2, 3
39  99 ₪
מידות: 2
39 
מידות: 1, 2, 4
39 
מידות: 1, 2, 4
39 
מידות: 1, 2, 3
39 
מידות: 1, 2, 3
39 
מידות: 1, 2, 3
39  59 ₪
מידות: 1, 2, 3
39 
מידות: 1, 2, 3
39 
מידות: 1, 2, 3
39 
מידות: 1, 3
39 
מידות: 1, 2
39  69 ₪
מידות: OS
39  99 ₪
מידות: 2
האיזור האישי שלך