|

DRAMA QUEEN


המותג ״דרמה קווין״ הוקם כדי לגרום לפאשניסטיות שאוהבות להתלבש בסטייל, להגזים ולהתגנדר - לקבל מחמאות!
דרמה קווין אמיתית יודעת לבחור את התכשיט הכי וואו במחיר מושלם...
התכשיטים שלנו יעשו דרמה אמיתית כשכל החברות שלך ירצו בדיוק את מה שיש לך....
אצלנו תוכלי למצוא אינסוף סגנונות (מבוהו שיק ועד למראה הקלאסי) של עגילים, צמידים, שרשראות ועוד הפתעות במחירים נוחים (כי לא נרצה שתעשי דרמה)!
30  50 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
25  80 ₪
מידות: OS
40  150 ₪
מידות: OS
20  60 ₪
מידות: OS
20  70 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
15  60 ₪
מידות: OS
10  60 ₪
מידות: OS
10  60 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
20  60 ₪
מידות: OS
20  60 ₪
מידות: OS
20  60 ₪
מידות: OS
20  60 ₪
מידות: OS
20  60 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
20  60 ₪
מידות: OS
20  60 ₪
מידות: OS
20  80 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
25  100 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
30  140 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
30  120 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
30  130 ₪
מידות: OS
25  80 ₪
מידות: OS
30  120 ₪
מידות: OS
40  100 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  100 ₪
מידות: OS
25  100 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
30  90 ₪
מידות: OS
30  150 ₪
מידות: OS
40  110 ₪
מידות: OS
30  90 ₪
מידות: OS
25  80 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  80 ₪
מידות: OS
25  70 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
40  130 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
30  90 ₪
מידות: OS
30  90 ₪
מידות: OS
30  110 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
25  60 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
40  120 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
30  90 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
30  120 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  70 ₪
מידות: OS
30  70 ₪
מידות: OS
30  70 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
25  60 ₪
מידות: OS
30  70 ₪
מידות: OS
25  70 ₪
מידות: OS
30  60 ₪
מידות: OS
30  60 ₪
מידות: OS
20  50 ₪
מידות: OS
30  70 ₪
מידות: OS
25  60 ₪
מידות: OS
40  70 ₪
מידות: OS
25  50 ₪
מידות: OS
30  70 ₪
מידות: OS
25  60 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
40  80 ₪
מידות: OS
25  70 ₪
מידות: OS
30  70 ₪
מידות: OS
30  70 ₪
מידות: OS
20  40 ₪
מידות: OS
40  80 ₪
מידות: OS
25  60 ₪
מידות: OS
25  70 ₪
מידות: OS
30  60 ₪
מידות: OS
30  60 ₪
מידות: OS
25  60 ₪
מידות: OS
30  70 ₪
מידות: OS
25  40 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  60 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
20  50 ₪
מידות: OS
25  60 ₪
מידות: OS
25  60 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
20  70 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
20  80 ₪
מידות: OS
40  100 ₪
מידות: OS
25  90 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  70 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  100 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
30  100 ₪
מידות: OS
30  120 ₪
מידות: OS
20  120 ₪
מידות: OS
30  120 ₪
מידות: OS
25  100 ₪
מידות: OS
30  90 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  100 ₪
מידות: OS
30  90 ₪
מידות: OS
30  70 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
30  120 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
30  90 ₪
מידות: OS
30  90 ₪
מידות: OS
30  70 ₪
מידות: OS
40  150 ₪
מידות: OS
20  60 ₪
מידות: OS
40  120 ₪
מידות: OS
20  60 ₪
מידות: OS
10  40 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  120 ₪
מידות: OS
40  90 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
40  150 ₪
מידות: OS
40  90 ₪
מידות: OS
20  60 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  70 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
20  70 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  100 ₪
מידות: OS
20  60 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  90 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
20  50 ₪
מידות: OS
40  130 ₪
מידות: OS
30  70 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  140 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
20  70 ₪
מידות: OS
30  180 ₪
מידות: OS
40  80 ₪
מידות: OS
15  40 ₪
מידות: OS
20  130 ₪
מידות: OS
40  130 ₪
מידות: OS
30  120 ₪
מידות: OS
30  140 ₪
מידות: OS
30  85 ₪
מידות: OS
25  80 ₪
מידות: OS
30  120 ₪
מידות: OS
25  120 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
25  80 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
25  80 ₪
מידות: OS
20  70 ₪
מידות: OS
20  70 ₪
מידות: OS
25  80 ₪
מידות: OS
25  70 ₪
מידות: OS
25  150 ₪
מידות: OS
20  60 ₪
מידות: OS
30  140 ₪
מידות: OS
15  60 ₪
מידות: OS
20  80 ₪
מידות: OS
25  110 ₪
מידות: OS
30  110 ₪
מידות: OS
25  80 ₪
מידות: OS
25  80 ₪
מידות: OS
20  70 ₪
מידות: OS
25  90 ₪
מידות: OS
20  60 ₪
מידות: OS
25  90 ₪
מידות: OS
15  75 ₪
מידות: OS
30  90 ₪
מידות: OS
20  130 ₪
מידות: OS
30  90 ₪
מידות: OS
25  75 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  85 ₪
מידות: OS
30  110 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  90 ₪
מידות: OS
30  110 ₪
מידות: OS
25  130 ₪
מידות: OS
25  70 ₪
מידות: OS
25  90 ₪
מידות: OS
20  70 ₪
מידות: OS
30  90 ₪
מידות: OS
20  90 ₪
מידות: OS
20  110 ₪
מידות: OS
30  90 ₪
מידות: OS
30  130 ₪
מידות: OS
20  110 ₪
מידות: OS
30  60 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  110 ₪
מידות: OS
30  80 ₪
מידות: OS
30  110 ₪
מידות: OS
30  110 ₪
מידות: OS
פריט אחרון
30  60 ₪
מידות: OS
30  110 ₪
מידות: OS
25  110 ₪
מידות: OS
30  110 ₪
מידות: OS
30  110 ₪
מידות: OS
30  110 ₪
מידות: OS
האיזור האישי שלך